13-02-10

Toekomst en Verleden stemrecht.

100_0954

Toekomst en verleden van het stemrecht

Velen onder ons gaan tegen hun zin of ongemotiveerd stemmen of foertstemmen of zijn vol twijfel en onbeslistheid. Waarom niet iedereen op 15 projectlijsten, ipv partijlijsten laten stemmen en de kandidaten rangschikken per project (ministerie), makkelijk te onthouden als 'ww.e.tt.g.e.vv.i.n.ggg' : werk,wonen, energie,telecom,transport,gezondheid,ecologie, veiligheid,voedsel, internationale betrekkingen,nieuw onderwijs, goederen,geld, gemeenschapsmandaten(de 'regering', de verkozenen uit alle projecten samen). Uzelf, partijlid of niet, zou volgens uw specialiteit kandidateren op één van de pojectlijsten.

Een referendum met voor de kandidaten bindende programmapunten, voorafgaandelijk aan de verkiezingen, zou de eigenlijke verkiezingen best voorafgaan natuurlijk (zie link onderaan), of het wordt weer een potje bekvechterij tussen belangengroepen of een soort regionaal getwist.

'Werk' zou ondermeer het luik 'sociale zekerheid' omvatten,'Wonen' met kandidaten van huurdersverenigingen, partijen, onafhankelijken, bouwondernemingen, eigenaarssyndicaten... De lijsten Energie (electriciteit,gas,water...), telecom, transport(spoor,bus,auto...)met specialisten ter zake, niet alleen uit die partijen die het gemeenschapsbelang achterop stellen. Het project 'veiligheid' zou ook 'justitie','politie' en een meer op ontwikkelingssamenwerking afgestemde landsverdediging omvatten, het project 'voedsel' zou de kandidaten uit de landbouwsector groeperen. Op 'internationale betrekkingen' veel kandidaten van Niet gouvernementele Organisaties(Oxfam...) en individuen uit andere met de miserie in de wereld begane groepen. Het project 'nieuw onderwijs' zou ook cultuur en media omvatten en breder dan het jongerenonderwijs alleen zijn. Het project 'geld' met kandidaten die voor een openbare bank zijn, zou dezelfde etische normen aan privébanken moeten kunnen opleggen. Het project goederen (produktie,distributie,normen) zou i.s.m. 'internationale betrekkingen' kunnen ijveren voor invoering van wereldwijd hetzelfde loon voor hetzelfde werk en de creatie van één groep automobielproducenten die in functie van de vraag aan dezelfde ecologische voorwaarden produceert i.p.v.de sociaal nefaste, moordende concurrentie nu.

Op die manier zou de kiezer echt bewust betrokken kunnen worden bij de inhoud van waarvoor hij kiest, niet alleen tot gewillig kiesvee van het populistisch opbod worden herleid. Geen gejammer meer tussen toppolitiekers over wie op voorhand minister wil worden, de bewuste kiezer bepaald dat wel even. Wiens naam vanboven op de lijst mag prijken...een stemming onder de kandidaten misschien, of nog beter, want minder manipuleerbaar...in alfabetische volgorde...en nog beter...,zoals gezegd, de kandidaten moeten zich houden aan de bij referendum goedgekeurde programmapunten (zie link helemaal beneden)

Ook het verkiezingssysteem heeft al een lange weg, stakingen, betogingen, doden achter de rug en is op honderd jaar aanzienlijk geëvolueerd. Zonder de eisen van het Belgische werkvolk, zaten we nu nog met het cynskiesrecht of een meerderheid aan conservatieve krachten en neoliberalen in het parlement...ik kan U natuurlijk geen ongelijk geven wanneer U zegt dat dat nu ook het geval is...maar sommige verworvenheden , tellen ook mee, al komen ze telkens bij 'crisissen' zwaar op de helling te staan. De geschiedenis van verworven rechten begon bijna altijd eerst buiten het parlement, sociaal verzet dwong de 'vertegenwoordigers des volks' bijna altijd tot toegevingen, wie er ook regeerde. 'Amsab', archivaris van de sociale beweging heeft een bondig overzicht van de geschiedenis van het stemrecht op zijn site.

http://www.amsab.be/amsab/algemeenstemrecht/meervoudig.htm

Tot slot enkele eisen naar de toekomst en naar een uiteindelijk internationaal referendum toe.

overheden moeten durven ingrijpen en internationale afspraken maken rond echte vooruitgang : werkverschaffing, prijsbeheersing, omschakeling militaire industrie

-per produkt één produktiegroep maken om sociaal desastreuze herstructureringen te stoppen

-geen cado's aan sectoren, maar eigendomsverwerving door de gemeenschap

-verbod van speculatie op voedsel,energie,.../stop casinobeursgebeuren

-wereldwijd zelfde sociaal zekerheidssysteem en indexering lonen/rechtvaardige taxen

-zelfde werk, zelfde loon, wereldwijd/toplonen naar beneden/huurprijzen halveren enz...

-afbouw en ombouw militaire industrie, mettertijd andere taken voor 'defensie' http://bloggen.be/conscience2008 octo 28/08/09 donderdag

11:37 Gepost door oc blogkunstenaar in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verleden, toekomst, stemrecht |  Facebook |

12-01-10

Oude beroepen in beeld.

100_2039

filoview pictures : Bretagne :oude talen overleven oude beroepen

met dank aan :

http://www.remeijer.nl/ansichtkaarten/finsterwolde/onderwerpen/beroepen 

Als binnen afzienbare tijd ondermeer de bierproduktie bijvoorbeeld zo zal zijn geäutomatiseerd dat de aandeelhouders met nog meer poen gaan lopen, als de post volledig per internet gebeurdt, iedereen zijn bankverichtingen per computer doet, de staat zijn burgers via computer aan zelfadministratie laat doen enz... zal deze reeks foto's nog aangevuld worden.

Enig probleempje, het inkomen,er zal wel veel vrije tijd bijkomen die men hopelijk zinnig en kunstzinnig gaat gebruiken, maar bepaalde eisen zullen moeten worden gesteld, om de samenleving tot andere manieren van samenlevingsbeheer te brengen. zie  http://bloggen.be/conscience2008

18:03 Gepost door oc blogkunstenaar in Dagelijks Leven | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oude, toekomst, beroepen |  Facebook |